MÆRKESAGER

BEDRE PLADS TIL FLERE


I Danmark er velstanden steget støt de sidste mange år. Desværre er det ikke kommet alle til gode. I 2019 tjente de rigeste 5% hele 22% af den samlede indkomst. I 1985 lå det tal på 15%.

Gaskrisen og inflationen rammer alle, men især dem med lavest indkomst rammes hårdt.

  • Vi skal have gjort op med børn, der vokser op i fattigdom - det kan et rigt samfund som det danske ikke være bekendt. 

Danmark er et rigt land, og vi har forudsætningerne for at have verdens bedste sundhedsvæsen - det har vi desværre ikke. Jeg vil kæmpe for bedre behandlingsforløb for indlagte og bedre vilkår for dem, som arbejder i vores sundhedsvæsen som sygeplejersker, jordemødre etc.

  • Det nytter ikke, at personalet flygter fra vores sundhedsvæsen, derfor skal vi forbedre deres vilkår. 

ET BEDRE SUNDHEDSVÆSEN


BEDRE VILKÅR TIL BØRN OG UNGE

Jeg vil kæmpe for bedre vilkår for vores børn og unge, herunder dem som arbejder med dem. 

  • Minimumsnormeringer og mere uddannet personale i daginstitutioner er en investering i vores børn og deres trivsel.
  • Der er en regulær trivselskrise blandt børn og unge, som vi skal have bekæmpet - både for de unge, men også for samfundets skyld. Gratis psykologhjælp til unge er et skridt på vejen, men desværre ikke meget værd, hvis ventelisterne er månedlange. Vi skal kigge på forebyggelse, og her skal vi begynde med, hvordan daginstitutioner og skoler skal indrettes for at forebygge mistrivsel.

MINDRE GREENWASHING

Jeg er ikke ekspert i langsigtede løsninger på vores klimaudfordringer. Til gengæld er jeg lydhør og engageret. Jeg vil støtte op om de eksperter, der kan forvalte deres råd og ord til handling. Det har vi brug for.